* Over Nasty Comics

WiskeNasty Comics” houdt zich hoofdzakelijk bezig met het afbeelden van bestaande stripfiguren in afwijkende situaties en/of tijdens de uitvoering van handelingen die voor die karakters onverwacht en ongebruikelijk zijn.  Doorgaans zijn dit thema’s voor een ouder publiek en hoewel sommigen slechts wat onschuldig naakt bevatten is het merendeel absoluut niet geschikt voor kinderen.

Hier geven de karakters zich veel meer bloot dan in de originele strips en ze laten je ook ongegeneerd meegenieten van hun ongecensureerde seksavonturen.

Yoko TsunoOp “Nasty Comics” vind je o.a. losstaande tekeningen van, veelal vrouwelijke, karakters die met weinig tot geen kleding laten zien wat ze in huis hebben of je laten meekijken naar hoe ze zichzelf bevredigen.  Ook bij de seksuele escapades met anderen, al dan niet van hetzelfde geslacht, ben je welkom. Deze parodistische tekeningen bevatten doorgaans geen verwijzing naar het originele karakter en/of de originele auteur. Dit is ook niet vereist en ook totaal onnodig bij deze overbekende karakters.  De oudere werkjes werden enkel ondertekend met “I.A.” waar bij de recentere ook “Nasty Comics” is toegevoegd.

Fanny KiekeboeOndanks dat de gebruikte karakters van andere auteurs zijn vallen de tekeningen op zich onder het copyright van “Nasty Comics” en mogen enkel onveranderd, gratis, en met bronvermelding worden verspreid. Het is niet toegestaan om de gehele tekening, of delen er van, te (her-)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van mij.  Digitale publicatie is toegestaan maar enkel op vrij toegankelijke plaatsen die zonder registratie te bereiken zijn.

JannieNaast de losse tekeningen vind je hier ook complete strips. Voor wat betreft de verspreiding van deze albums geldt hetzelfde als voor de losstaande tekeningen met als toevoeging dat het compleet moet blijven. Digitale verspreiding en publicatie is toegestaan maar alleen als geheel, dus zonder weggelaten pagina’s. Verspreiding op fysieke media, zoals b.v. papier, is zonder uitdrukkelijk toestemming niet toegestaan.  De enige uitzondering hierop geldt voor het gebruik van een afbeelding van de kaft voor promotionele doeleinden.

Vanwege het gebruik van hoofdzakelijk bestaande karakters is het meeste op “Nasty Comics” te bestempelen als parodie of soms ook als pastiche.  Het spreekt voor zich dat het copyright van de karakters zelf bij de originele auteurs blijft.


Nasty Comics” is werkzaam vanuit Nederland en hanteert de regels zoals die in de nederlandse auteurswet uit 1912 beschreven werden in het burgerlijk wetboek. De laatst bekende revisie stamt uit september 2012. Hierin wordt ondermeer de karikatuur/parodie/pastisch-uitzondering vermeld in artikel 18b.

Volledige wettekst: Wet- en regelgeving

Meer informatie: Parodie (wikipedia)


Hoewel het voor “Nasty Comics” niet van belang is, komt de belgische regelgeving sterk overeen met de nederlandse maar wordt die in België soms wel anders geïnterpreteerd. Een rechtspraak uit 2011 licht dit beknopt toe in 7 regels:

Instantie: Rechtbank van Eerste Aanleg
Plaats van uitspraak: Brussel
Datum van de uitspraak:
don, 17/02/2011
A.R.:
11/701/A

1) Een parodie moet zelf een origineel werk zijn;
2) De parodie moet een ironisch of humoristisch karakter hebben;
3) De parodie moet een element van kritiek op het originele werk bevatten of moet enig contrast met het originele werk oproepen;
4) De parodie mag niet meer vormelementen ovememen uit het originele werk dan strikt noodzakelijk is om de parodie te creeren;
5) De parodie mag niet aanleiding geven tot verwarring met het oorspronkelijke werk;
6) Een commercieel doel mag niet louter of hoofdzakelijk aan de basis liggen van de parodie. Dit is eigenlijk een toepassing van de wettelijke voorwaarde dat rekening moet gehouden worden met de eerlijke gebruiken;
7) De parodie mag niet gecreeerd zijn met de loutere of hoofdzakelijke intentie of het opzet om het originele werk te schaden.

Deze voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn. Zodra een voorwaarde niet vervuld is, is er geen parodie.


Gebruik bij reakties op tekeningen en strips zoveel mogelijk de commentaar-optie die onder iedere bijdrage staat (vul wel een naam in!).  Dit om het overzichtelijk te houden.  Onderstaand contact-formulier is voor priveberichten en wordt minder vaak gelezen door mij.